Odkażanie szpitali światłem

Szkoccy naukowcy opracowali nowatorski system zabijający światłem typowe szpitalne bakterie, w tym odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (MRSA).

Stosowana do tej pory sterylizacja gazowa lub światłem ultrafioletowym była niebezpieczna dla pacjentów i personelu szpitala. Światło UV wprawdzie skutecznie zabija bakterie, ale może powodować poparzenia skóry, oraz, co gorsza, bardzo bolesne podrażnienia rogówki i czasowe lub trwałe upośledzenie wzroku, z możliwą ślepotą włącznie.

Opracowana w Glasgow technologia odkaża powietrze i powierzchnie przez napromieniowanie ich wąskim spektrum światła widzialnego. Cytując jednego z twórców technologii, prof. Johna Andersona:

Technologia ta zabija zarazki, ale jest nieszkodliwa dla pacjentów oraz personelu, co oznacza że po raz pierwszy w historii szpitale mogą w sposób ciągły dezynfekować oddziały i izolatki. System działa przez zastosowanie wąskiego spektrum długości fal światła widzialnego do pobudzania cząstek zawartych w bakterii. To z kolei produkuje wysoce reaktywne substancje chemiczne zabójcze dla takich bakterii jak odporny na metycylinę gronkowiec złocisty, czyli MRSA, oraz Clostridium difficile.

Zabijające bakterie światło HINS (High Intensity, Narrow Spectrum, tzn. wysokie natężenie, wąskie spektrum) ma fioletowy odcień, ale naukowcom udało się wykorzystać lampy LED do uzyskania systemu tworzącego ciepłe, białe światło, który może być wykorzystany do normalnego oświetlenia szpitala.

Teraz system czeka jeszcze co najmniej pół roku testowania, a po tym okresie może zacząć się jego komercjalizacja.

[na podstawie Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: