Ujednolicenie okularów 3D

Rewolucja 3D jaką obserwujemy obecnie na rynku płaskich telewizorów pociągnęła za sobą również nowe problemy. Każdy producent używa aktywnych okularów migawkowych w innym standardzie. Możliwe jednak, że niedługo się to zmieni.

Consumer Electronics Association (CEA) rozpoczęła proces standaryzacji aktywnych okularów 3D. Organizacja reprezentuje ponad 2000 producentów technologii, sprzedawców, firm instalacyjnych i dostawców usług internetowych.

Poszerzająca się obecność telewizorów 3D wymaga bardziej niż dotychczas stworzenia okularów możliwych do używania wymiennie. Udział producentów pomoże spełnić oczekiwania i wymagania klientów.

Powiedział Vrian Markwalter, zastępca dyrektora działu badań i standaryzacji w CEA.

Póki co działania stowarzyszenia ograniczają się do zaproszenia producentów do udziału w tworzeniu standardu. Firmy mające chęć rozwiązać problem aktywnych okularów mogą przysłać swoje propozycje. Następnie zostanie wybrana najciekawsza z nich, która stanie się fundamentem nowego standardu.

Stworzenie standardu aktywnych okularów 3D pozwoli przełamać barierę u klientów zastanawiających się nad kupnem telewizora 3D i zwiększyć ekspansję technologii 3D do domów.

Pytanie tylko ilu największych producentów telewizorów 3D będzie chciało rozwijać wspólny standard?

Źródło: Engadget , Fot. Klardrommar Flickr

Szymon Adamus

Więcej o: