Mikroskopijny robot-lekarz w ludzkim oku

Instytut Robotyki i Inteligentnych Systemów z Zurychu przeprowadził testy miniaturowego robota, który porusza się wewnątrz oka. Póki co obiektem doświadczalnym była świnia, ale zapewne na ludzi także przyjdzie czas.

Zespół naukowców pod przewodnictwem Michaela Kummera opracował nowy rodzaj miniaturowego robota. Maszyna wszczepiana jest do oka, w którym pływa, sterowana za pomocą systemu elektromagnetycznego. Póki co szwajcarski Instytut Robotyki i Inteligentnych Systemów dowodzi jedynie, że posiada technologię potrzebną do zbudowania robota. Jego pracownicy przewidują jednak, że w niedalekiej przyszłości tego typu maszyny będą mogły dostarczać partie potrzebnych człowiekowi lekarstw i leczyć niektóre rodzaje chorób. Wkrótce mają się rozpocząć testy robota na żywych organizmach - zwierzętach.

Krzysztof Pielesiek

[za: New Scientist ]

Więcej o: