Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała komunikat na temat dotarcia do Polski śladów skażenia radioaktywnego powstałego w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie. Nie ma żadnego zagrożenia.

Aktywność powietrza mierzy się w bekerelach - jeśli metr sześcienny powietrza ma aktywność jednego bekerela, to znaczy że w jednej sekundzie zaszła w nim jedna reakcja rozpadu jądra atomowego i została wyemitowana JEDNA "porcja" radiacji.

Według pomiarów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, aktywność powietrza w Polsce spowodowana skażeniem z Fukushimy mieści się w zakresie od 53 do 93 mikrobekereli na metr sześcienny. Oznacza to, że w milionie metrów sześciennych polskiego powietrza ("kostka" powietrza o podstawie jednego hektara i 100m wysokości - 100 na 100 na 100 metrów) w ciągu sekundy zachodzi - w zależności od regionu kraju - od 53 do 93 rozpadów promieniotwórczych.

Dla porównania - przy skażenie po katastrofie w Czarnobylu miało aktywność 200 bekereli, czyli w jednym metrze sześciennym w ciągu sekundy zachodziło 200 rozpadów. Aktualne skażenie jest dwa miliony razy słabsze niż skażenie po Czarnobylu.

Nie ma żadnej potrzeby zażywania preparatów jodowych.

[na podstawie komunikatu PAA ]

Janusz A. Urbanowicz

[caption id="attachment_234" align="alignleft" width="300" caption="Fot. Christine Zenino ((CC) BY chrissy575 / flickr.com)"][/caption]

Więcej o: