Acer traci prezesa. Od razu zyskuje nowego

Gianfranco Lanci ustąpił ze stanowiska prezesa i dyrektora wykonawczego firmy Acer. Wkrótce zastąpi go nowy człowiek - Walter Depperler.

Firma Acer poinformowała media o zmianie na stanowisku prezesa. Nie jest nim już Gianfranco Lanci, który złożył rezygnację wchodzącą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Zanim nowym prezesem zostanie Walter Deppeler, który już został wybrany na to stanowisko, funkcję tę będzie pełnił J.T. Wang. Powodem rezygnacji Lanciego jest duża rozbieżność zdań między nim a radą nadzorczą firmy i niemożliwość dojścia do porozumienia przez wiele miesięcy prowadzenia intensywnego dialogu. Spór dotyczył między innymi takich tematów jak rozwój firmy Acer czy wzmacnianie pozycji tej marki oraz alokacja posiadanych przez nią zasobów.

Krzysztof Pielesiek

Więcej o: