Inhalatory astmatyków z modułem GPS

Do czego miałyby służyć inhalatory wyposażone w moduł GPS? Pomagałyby identyfikować rejony, których powinni unikać astmatycy.

Na pomysł umieszczania modułów GPS w inhalatorach wpadli pracownicy firmy Asthmapolis. Ich zdaniem, osoby cierpiące z powodu astmy, w pierwszej kolejności powinny ustalić co wywołuje ataki. Inhalatory z modułem GPS, po użyciu wskazywałyby miejsce, w którym po nie sięgnięto i mówiły, jakiego lekarstwa użyto. Jeśli informacje takie wysyłałyby tysiące astmatyków, dałoby się (przynajmniej w teorii) stworzyć mapę, na której widoczne byłyby niebezpieczne dla nich miejsca. Dzięki temu możliwe miałoby być zidentyfikowanie "trucicieli" wywołujących ataki.

Krzysztof Pielesiek

Więcej o: