Linux zagrożony przez patentowe trolle

Teksański sąd uznał, że Linux, popularny otwarty system operacyjny narusza patenty przyznane firmie Bedrock Technologies. Ponieważ Linux nie jest tworzony przez firmę komercyjną, Bedrock pozwało wielkie firmy wspierające rozwój Linuksa, a wśród nich: Google, Yahoo!, PayPal, RedHat i Amazon.

Bedrock nie jest firmą technologiczną, ale prawniczą, prowadzi działalność nazywaną często niepochlebnie "trollingiem patentowym" - wykupuje prawa do niejasnych patentów przyznanych na szeroko stosowane w komputerach techniki i następnie pozywa tych, którzy daną technikę wykorzystują. Na podobnej zasadzie ktoś mógłby opatentować koło, a następnie pozwać wszystkich producentów samochodów, motocykli, rowerów i wałków do ciasta.

Werdykt teksańskiego sądu dotyczy ogólnego sposobu zarządzania danymi w systemie ich przechowywania. Jeżeli pozwanym nie uda się skutecznie odwołać, wszystkie firmy wykorzystujące Linuksa może czekać konieczność płacenia za licencję na feralny patent - dopóki twórcy Linuksa nie wypuszczą następnej wersji systemu, pozbawionej objętych patentem funkcji.

Linux już kilkukrotnie był obiektem podobnych postępowań, jednak nigdy wcześniej nie doszło do ogłoszenia pozytywnego dla patentowego trolla wyroku.

[za FOSSPatents ]

Więcej o: