Bioniczna noga

Naukowcy z amerykańskiego Northwersten University skonstruowali interfejs do naturalnego sterowania sztuczną nogą za pomocą zbieranych z pozostałej części kończyny impulsów nerwowych.

Interfejs testowany był na osobach po amputacji, jak i takich, które nie straciły żadnej kończyny. Badanym zakładano elektrody zbierające sygnał elektryczny z mięśni, zebrane informacje przekazywane były do komputera, który w odpowiedzi animował na ekranie symulowaną kończynę.

Okazało się, że sygnałami zbieranymi z mięśni uda można sprawnie sterować całą nogą do kostki włącznie. Dalsza poprawa dokładności będzie możliwa przy wszczepieniu odpowiednich sond bezpośrednio w nerwy.

Badani po amputacjach osiągnęli 91-procentową dokładność w kontrolowaniu ruchów wirtualnej nogi, podczas gdy ludzie z wszystkimi kończynami byli o 2 punkty procentowe gorsi (dokładność 89%).

Nie ma jeszcze protez, które można by sterować nowym typem interfejsu.

[za medicalxpress ]

http://medicalxpress.com/news/2011-04-bionic-leg-clinical-trials.html

Więcej o: