Zmiany w Gmail

Google konsekwentnie rozwija usługę Gmail, starając się dostosować ją do oczekiwań użytkownik. Ostatnio wprowadzone zmiany są tego dobrym przykładem.

Pierwsza zmiana wpłynie przede wszystkim na komfort pracy, który najbardziej odczują osoby wysyłające dużo maili. Do tej pory użytkownicy Gmaila musieli czekać, aż list zostanie wysłany, zanim mogli napisać następny lub przejrzeć pocztę. Od kilku dni w Laboratorium Gmail dostępna jest usługa "Wysyłanie w tle", której włączenie powoduje to, co sugeruje nazwa - wysyłanie maili w tle. Nie trzeba więc już dłużej czekać, co bywało uciążliwe szczególnie w przypadku załączenia dużych plików. Możliwe jest także wysyłanie kilku listów jednocześnie. Trzeba jedynie pamiętać, że Gmail może zostać zamknięty dopiero po wysłaniu poczty. W przeciwnym razie wszystkie wysyłane w tle wiadomości zostaną utracone.

Komunikat informujący o trwającym wysyłaniu maila w tleKomunikat informujący o trwającym wysyłaniu maila w tle fot. Gmail Blog

W razie problemu z wysłaniem maila Gmail poinformuje o tym i cierpliwie poczeka, aż skończymy zajmować się swoimi sprawami i będziemy mogli sprawdzić co poszło nie tak.

Komunikat informujący o błędzie podczas wysyłania mailaKomunikat informujący o błędzie podczas wysyłania maila fot. Gmail Blog

Druga zmiana to w pewnym sensie ukłon w stronę użytkowników Outlooka, korzystających z poczty Google. Mianowicie od teraz możliwe jest tworzenie długich etykiet - dotychczasowe ograniczenie 40 znaków zostało zwiększone do 255.

[za: Gmail Blog ]

Więcej o: