18 lat WWW

18 lat temu, 30 kwietnia 1993, laboratorium CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) udostępniła światu pierwszą wersję oprogramowania WorldWideWeb - pierwszej przeglądarki internetowej.

Udostępnienie polegało na przekazaniu całości ówczesnej technologii WWW - pierwszej tekstowej przeglądarki, oprogramowania serwera i biblioteki programistycznej do obsługi nowego wynalazku - do domeny publicznej.

W ten sposób każdy mógł wykorzystać nową koncepcję - internetowego hipertekstu - do tworzenia swojego oprogramowania. Na tej podstawie powstały następne przeglądarki, Mosaic i Netscape, serwery HTTPd, a później Apache i wszystkie internetowe technologie jakich dzisiaj używamy. Przed powstaniem WWW Internet też istniał, ale używało się go zupełnie inaczej niż dzisiejszego, najważniejszą aplikacją był e-mail.

Od dzisiaj WWW jest pełnoletnie.

Więcej o: