Ponad 250 tysięcy zdigitalizowanych dzieł w sieci

Uniwersytet Yale udostępnia swoje zbiory.

Yale ma miliony eksponatów zgromadzonych w muzeach, archiwach i bibliotekach, których zdjęcia postanowiono udostępnić na zasadach otwartej polityki dostępu (Open Access) - przenosząc je do domeny publicznej. Jest to pierwszy z Uniwesytetów z Ivy League - stowarzyszenia ośmiu elitarnych uniwersytetów amerykańskich znajdujących się w północno-wschodniej części USA - który zdecydował się na taki krok. Jak mówi szef Yale Office of Digital Assets and Infrastructure:

Otwarta polityka dostępu pozwala pełniej wykorzystać potencjał technologii cyfrowych i sieciowych w służbie nauki, jak również umożliwia twórcze wykorzystywanie i przetwarzanie naszego bogatego dziedzictwa kulturowego. Pozwala nam realizować naszą podstawową misję tworzenia, zachowywania i upowszechniania wiedzy w formie cyfrowej.

Wykorzystanie zdjęć będących w domenie publicznej nie wymaga zezwoleń i licencji, co jest wielką szansą dla każdego, kto pragnie je studiować.

Zbiory Yale dostępne są w specjalnym katalogu na stronie discover.odai.yale.edu/ydc/ - jak widać, w sieci dostępne jest już 259335 eksponatów, do zdigitalizowania zostało jeszcze ponad 1,2 miliona. Przygotowano krótki pokaz slajdów z niektórymi z dostępnych już dzieł .

[ Yale Office of Public Affairs & Communications ]

Więcej o: