Przewidzieć trzęsienie ziemi? Naukowcy odkryli znaki poprzedzające kataklizm

Amerykańscy naukowcy z centrum lotów kosmicznych NASA w Goddard przeanalizowali dane geologiczne zebrane na temat terenu Japonii w okresie zawierającym moment trzęsienia ziemi z 11 marca 2011 roku. Eksperci twierdzą, że wyniki stanowią przełom.

Jak informuje Technology Review za blogiem ArXiv , od lat świadkowie mówili o wyjątkowych zjawiskach atmosferycznych poprzedzających trzęsienia ziemi. Nie wiadomo było jednak czym dokładnie są i czy mogłyby stać się przydatne w celu skonstruowania systemu ostrzegawczego.

W poszukiwaniu dobrych danych naukowcy uzbrajali tereny aktywne sejsmicznie w aparaturę pomiarową. Niestety bez większych sukcesów. Dopiero trzęsienie, które dotknęło Japonię 11 marca 2011 roku dało ekspertom pakiet informacji, który okazał się przełomowy.

Analiza materiału wykazała, że przed trzęsieniem ziemi, w jonosferze nad epicentrum wzrosła koncentracja elektronów, osiągając maksymalny poziom na trzy dni przed wydarzeniami. Inny satelita zaobserwował wzmożoną emisję podczerwieni nad epicentrum na godziny przed wstrząsem. Jak zauważa blog ArXiv , który poinformował o odkryciu amerykańskich naukowców, zjawiska te oznaczają, że atmosfera nad przyszłym epicentrum nagrzewała się, uprzedzając tym samym nadchodząca katastrofę.

Zjawiska te potwierdzają hipotezę współdziałania presejsmicznego, zwanego mechanizmem Litosfera-Atmosfera-Jonosfera. Według niej szybko następujące napięcia płyt tektonicznych uwalniają duże ilości radonu. Radioaktywność gazu jonizuje powietrze, które przyciąga cząsteczki wody. Następuje zjawisko silnej kondensacji wody, a to z kolei wydziela ciepło, powodując emisję promieniowania podczerwonego. Zebrane materiały mówią o gwałtownym wzroście tego typu promieniowania już 8 marca. Katastrofalne w skutkach trzęsienie miało miejsce dopiero 11 marca, czyli kilka dni później.

Naukowcy wierzyli, że obserwując zachowanie atmosfery można przewidywać w jakim stanie znajdują się także inne powłoki, w tym także litosfera. Materiały z Japonii zdają się potwierdzać tę hipotezę. Zanim jednak będzie się można na nią powoływać z całą pewnością upłynie jeszcze trochę czasu. Eksperci wierzą jednak że dzięki temu że zjawisko zostało dosyć dokładnie zarejestrowane i obmierzone hipoteza przejdzie w pewnik i da szansę na przewidywanie tego typu wydarzeń w przyszłości.

Więcej o: