WHO: telefony komórkowe mogą powodować raka

W dniach od 24 do 31 maja tego roku, w ramach Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), grupa 31 naukowców z 14 krajów spotkała się, by ocenić rakotwórczy wpływ promieniowania elektromagnetycznego. Wynik? Tak, telefony komórkowe mogą wywoływać raka.

IARC posługuje się pięciostopniową skalą przy ocenianiu substancji rakotwórczych, gdzie kolejne stopnia, od najwyższego do najniższego, wyglądają tak: rakotwórcze, prawdopodobnie rakotwórcze, możliwie rakotwórcze, niemożliwe do zaklasyfikowania i prawdopodobnie nierakotwórcze.

Telefonom komórkowym przyznano trzeci stopień w tej skali: możliwie rakotwórcze, zauważając ich możliwe powiązanie z konkretnym rodzajem raka mózgu: glejakiem.

Czy więc powinniśmy panikować i wyrzucać swoje komórki do kosza? Raczej nie. Ed Yong z brytyjskiego Centrum Badań nad Rakiem zauważa, że raport WHO mówi tylko o tym, że istnieje jakaś zależność między rakiem a telefonami komórkowymi, nie wiadomo jednak, jak silna ona jest. Podkreśla także, że ryzyko raka mózgu u osób korzystających z telefonów komórkowych jest podobne do tego u tych, którzy z nich nie korzystają. Zauważa jednak, że ryzyka nie można zupełnie wykluczyć, zwłaszcza, że dotychczas ciągle brakuje badań nad długotrwałymi skutkami korzystania z komórek.

[za WHO , BBC ]

Więcej o: