ONZ: dostęp do Internetu jest prawem człowieka

Opublikowany właśnie raport Specjalnego Komisarza ONZ kładzie nacisk na skuteczność Internetu jako narzędzia realizacji praw człowieka. Próby naruszania internetowej wolności wypowiedzi są wprost nazywane w raporcie naruszeniami praw człowieka.

W raporcie komisarz Frank La Rue pisze między innymi:

W odróżnieniu od innych środków masowego przekazu, Internet pozwala wszystkim ludziom szukać, odbierać i przekazywać informacje idee w sposób natychmiastowy i bez ponoszenia wysokich kosztów. Rozszerzając możliwość poszczególnych osób do realizacji swoich praw do wolności opinii i ich wyrażania, które stanowią podstawę innych praw człowieka, Internet pobudza rozwój ekonomiczny, społeczny i polityczny i przyczynia się do całościowego postępu rozwoju ludzkości.

Specjalny komisarz kładzie nacisk na konieczność likwidacji przeszkód w swobodnym przepływie informacji przez Internet. Ograniczenia powinny mieć charakter rzadki, wyjątkowy i uwzględniający międzynarodowe prawa człowieka. Pełna gwarancja możliwości realizowania prawa do wolności wypowiedzi powinna być normą, a ograniczenia wyjątkiem, [...].

Raport zaleca też dekryminalizację zniesławienia, jako ograniczenia wolności wypowiedzi.

Pełen tekst raportu przeczytać można na stronie biura Komisarza (dokument w języku angielskim).

Więcej o: