Dotacja z 8.1 - jak utrzymać płynność finansową?

Dotacja w ramach działania 8.1 PO IG wydaje się wygodnym i mało ryzykownym sposobem finansowania startupu. Jak pokazuje praktyka, właśnie finansowy aspekt dotowanych projektów jest jednym z najtrudniejszych do zrealizowania.

W ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych na realizację e-usług. Dotowane projekty otrzymują zaliczkę oraz zwrot wydatkowanych środków własnych przekraczających wartość zaliczki. Ze środków unijnych pokrywane jest 70-80% kosztów kwalifikowanych projektu, pozostałe pokrywa przedsiębiorca.

Decyzja o dotacji początkiem problemów

Po informacji o przyznaniu dotacji wpadłem w euforię. Wiedziałem, że będę musiał posiłkować się finansowaniem zewnętrznym, ale byłem przekonany, że mając w ręce umowę z PARP, nie będę miał z tym problemów

mówi Szymon Heller, którego firma tworząca portal gabinety-kosmetyczne.net musiała ogłosić upadłość przez utratę płynności finansowej.

Nieprzyjemnym, lecz obowiązkowym, elementem umowy dotacyjnej jest podpisanie weksla in blanco, który opiewa na wartość całego projektu dotowanego w ramach PO IG. Deklaruje się, że w razie niespełnienia zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie beneficjent zwróci wypłacone przez PARP środki.

Składając wniosek, przedsiębiorca potwierdza, że posiada środki zapewniające realizację projektu - mówi Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy PARP. - Formą pomocy w zachowaniu płynności są zaliczki, wielu przedsiębiorców korzysta też z kredytów, których zabezpieczeniem jest cesja praw z umowy o dofinansowanie.

Nie jest to takie proste z punktu widzenia dotowanych przedsiębiorców. Z uwagi na spore opóźnienia w wypłacie zaliczek i rozliczaniu etapów projektu przez PARP często muszą oni postarać się o dużo większe fundusze, niż wynikałoby to z prognoz.

Znaliśmy ryzyko związane z opóźnieniami w wypłacie transz i solidnie się przygotowaliśmy pod kątem zapewnienia finansowania - mówi Błażej Mrugalski z pożycz.pl. - Założyliśmy 3 miesiące opóźnienia w wersji optymalnej i 5 miesięcy w wersji pesymistycznej.

Jak zatem z problemami płynności radzą sobie beneficjenci?

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej środki własne na utrzymanie cash flow zapewniają sobie z innych działalności gospodarczych, oszczędności lub pożyczek bankowych - mówi Marcin Skomra z ECDF.

Kłopoty z uzyskaniem finansowania ma jednak wielu z nich.

Beneficjentami działania są młode firmy przeważnie niemające kilkuset tysięcy złotych na pokrycie kosztów, które dopiero po dłuższym czasie zostaną rozliczone przez PARP - dodaje Marek Pietraszkiewicz z Modern Consulting.
- Finansowania szukałem chyba we wszystkich bankach, ale żaden z nich nie chciał udzielić kredytu młodej spółce, mimo że miały w ofercie kredyty pod 8.1 - mówi Adam Turowiec, prezes spółki realizującej dzięki dofinansowaniu internetową galerię zdrowych zakupów natoobe.pl. - Oferta dla beneficjentów PO IG 8.1 to tylko chwyt marketingowy. W rzeczywistości jest to zwykły kredyt i jako taki nie zostanie udzielony startupowi.

Podobne doświadczenia z polskimi bankami ma Łukasz Twardowski z UseItBetter, którego firma fundusze pozyskała od Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA należącego do francuskiej grupy bankowej Crédit Coopératif. Jest to jedna z niewielu instytucji finansowych na polskim rynku, która faktycznie udziela kredytów pomostowych pod dotacje.

Innym wyjściem jest pozyskanie środków od inwestora prywatnego. Udało się to Smart Cam, którego wsparł fundusz SpeedUP Investments.

Z perspektywy czasu wiem, że bez inwestora mój startup nie rozwijałby się tak szybko - mówi Piotr Różycki, wiceprezes Smart Cam. - Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne i solidne zaplecze finansowe, co pozwoliło nam robić swoje niemal bezstresowo - dodaje.

Zamiast dwóch skoków - wiele małych kroków

Rozwój, wzrostRozwój, wzrost Fot. Shutterstock

Zabezpieczenie płynności finansowej w projekcie należy rozpocząć już na etapie przygotowywania wniosku.

Lepiej podzielić projekt na więcej krótszych etapów i systematycznie się z nich rozliczać - radzi Pietraszkiewicz. - PARP przekaże kolejną transzę dopiero po rozliczeniu poprzedniej, dlatego założenie dwóch etapów po 350 tys. zł jest dość ryzykowne.
Adam Turowiec dodaje: - Ważna jest też inżynieria finansowa na etapie ustalania budżetu. Niewiele osób o tym myśli, składając wniosek, a zamiast tego skupia się na wskaźnikach ekonomicznych projektu.

Turowcowi chodzi o podział projektu na etapy, precyzyjne określenie poszczególnych pozycji kosztowych w budżecie i w miarę równomierne rozłożenie potrzeb kapitałowych w czasie jego trwania.

Kroki dotyczące zapewnienia finansowania inwestycji należy podjąć pół roku przed otrzymaniem decyzji od Regionalnej Instytucji Finansującej - ocenia Skomra.

Niepewność przyznania dotacji sprawia, że trudno wyobrazić sobie uzyskanie pożyczki czy kredytu w banku. Istnieje jednak sposób na uniknięcie tego ryzyka

Termin rozpoczęcia projektu można przesunąć o pół roku od podpisanej umowy o dofinansowaniu - radzi Skomra. - To czas, który warto poświęcić na szukanie kapitału.

Wnioskodawcy powinni zastosować też inne sprawdzone rozwiązania.

Na początek radzę założyć spółkę kapitałową, aby ograniczyć odpowiedzialność majątkową zarządu za zobowiązania firmy - mówi Turowiec.

Założenie spółki z o. o. jest łatwe, a wymogi formalne i kapitałowe nie są wyśrubowane. Odpowiedzialność jest ograniczona w zasadzie do wysokości kapitału spółki, jeżeli zarząd nie złamie przepisów.

Eksperci zwracają uwagę na podejście do realizacji projektów dotowanych w ramach działania 8.1. Beneficjenci nie zawsze poważnie traktują projekt i myślą o środkach unijnych jak o prezencie.

Wsparcia z PO IG 8.1 nie należy traktować jak wakacji na zasadzie "wydamy teraz, a potem będziemy się martwić" - komentuje Różycki. - Radziłbym też jak najszybsze wejście na rynek z usługą czy produktem, aby zacząć generować przychody.

Tekst pochodzi z magazynu Proseed. Proseed to praktyczne strony zakładania start-upu, prowadzenia biznesu, finansowania przedsięwzięć oraz budowania przewagi konkurencyjnej. "Proseed - build business faster!". Zasubskrybuj magazyn za darmo na proseedmag.pl .

Karol Król jest z wykształcenia finansistą, związany z branżą technologiczną. Na blogu crowdfunding.pl opisuje nowe trendy na globalnym rynku kapitałowym. W magazynie Proseed pisze o relacjach inwestorów ze startupami i finansowaniu projektów.

Więcej o: