10 zasad budowania atmosfery w firmie

Młode firmy internetowe (start-upy) słyną z luzu w stosunkach międzyludzkich i ciężkiej pracy nad produktem. Jednocześnie doświadczenie pokazuje, że odpowiednia atmosfera w pracy ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności i rozwoju firmy.

VentureBeat zamieścił ostatnio artykuł Scotta Weissa na temat tego, jak zbudować dobrą kulturę start-upową. Weiss wylicza 20 rzeczy które świeżo upieczony szef powinien robić, albo, których powinien nie robić. Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze z nich to:

* Osobiście odbywaj rozmowę kwalifikacyjną z każdym pracownikiem z pierwszej pięćdziesiątki. Później osobiście rozmawiaj z tymi, którzy będą kierować zespołami.

* Pierwszego dnia pracy nowego pracownika, porozmawiaj z nim pół godziny. Po miesiącu powtórz, dowiesz się jak mu idzie wdrażanie się w obowiązki.

* Postaraj się dowiedzieć czegoś o wszystkich pracownikach, najlepiej przez wspólne lunche biurowe, jeśli masz więcej niż 50 pracowników, zapraszaj ich po dwóch.

* Kiedy zespół pracuje w biurze w weekend, pojaw się też, choćby tylko po to, żeby zamówić pizzę na koszt firmy. Docenią to.

* Awansuj ludzi na wyższe stanowiska z już zatrudnionych, biorąc pod uwagę ich wydajność i jakość ich pracy.

* Na każdym spotkaniu całej firmy, 30 minut powinno być zarezerwowane na pytania i należy skłonić pracowników do ich zadawania.

* Wyznacz jasne i wyraźne cele do realizacji, roczne i kwartalne. Dla całej firmy i dla poszczególnych pracowników.

* Jasno wyłóż cele, strategię historię i system wartości firmy na ogólnym spotkaniu po zatrudnieniu większej grupy pracowników.

* Nie wywyższaj się.

* Jeśli coś się nie udało, to ty jesteś winien bo nie dopatrzyłeś,.

* Jeśli coś udało się bardzo dobrze, to zasługi idą na tych którzy na to pracowali.

W ten sposób buduje się poczucie wspólnoty z firmą i atmosferę współpracy.

[Na podstawie VentureBeat ]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: