Po tych schodach trzeba biec bardzo szybko

Kolejka górska? Wstęga Möbiusa? Nie, to tylko schody. Bardzo niezwykłe schody.

To tak naprawdę rzeźba albo instalacja przestrzenna w niemieckim mieście Duisburg w dzielnicy Wanheim. Została nazwana Tiger & Turtle- Magic Mountain i ustawiona na sztucznej górce (zrekultywowanej hałdzie) wysokości 21 metrów. Osoby, które wespną się na jej najwyższy punkt, znajdą się 45 metrów nad poziomem gruntu i mogą podziwiać piękny widok na Ren. Autorami konstrukcji są Heike Mutter i Ulrich Genth.

Oczywiście nie da się przejść tej, przywodzącej na myśl kolejkę górską, pętli.

[ phaenomedia.org ]

Więcej o: