Maria Gaetana Agnesi - w jej życiorys aż trudno jest uwierzyć

Maria Gaetana Agnesi, włoska lingwistka, matematyczka i filozofka, stała się dziś bohaterką doodle'a. Prawdę mówiąc dziwne jest, że o tak niezwykłym człowieku wciąż tak rzadko pamiętamy.

Maria Gaetana Agnesi urodziła się 296 lat temu w Mediolanie. Była najstarsza z 23 rodzeństwa (licząc siostry i braci przyrodnich). Od dziecka zdradzała nadzwyczajne zdolności - w wieku pięciu lat płynnie mówiła już po włosku i francusku. Do 11. roku życia Maria Gaetana Agnesi opanowała też grecki, hiszpański, hebrajski, niemiecki i łacinę. Mając 9 lat sama napisała i wygłosiła godzinną mowę po łacinie poświęconą prawom kobiet do edukacji.

W wieku lat 12 Maria Gaetana Agnesi zaczęła cierpieć na chorobę , którą dziś można próbować diagnozować jako epilepsję - doznawała ataków konwulsji, które ówcześni lekarze starali się leczyć nakazując ograniczenie nauki na rzecz jazdy konnej i tańca.

Gdy Maria Gaetana Agnesi osiągnęła 15 lat jej ojciec, który był profesorem matematyki na uniwersytecie w Bolonii, zaczął organizować serię spotkań, podczas których jego córka dyskutowała z najtęższymi umysłami naukowego środowiska Bolonii omawiając z nimi wielkie tezy filozoficzne tamtych czasów. Jednak Maria Gaetana Agnesi była ponoć osobą bardzo wstydliwą i szczerze nie cierpiała tych spotkań, do których nakłaniał ją ojciec.

Maria Gaetana Agnesi z czasem stała się głęboko religijna i w 20. roku życia postanowiła wstąpić do zakonu, przed czym powstrzymywały ją tylko obowiązki domowe, które przejęła po śmierci matki. Prowadziła jednak życie w odosobnieniu unikając kontaktów towarzyskich i oddając się nauce - głównie matematyce. W tym czasie skupiła się na dziedzinach, z których jest do dziś najbardziej znana - rachunku różniczkowym i całkowym . Warto dodać, że przez jej ówczesnych Maria Gaetana Agnesi uważana była za niezwykle piękną .

W 1750 roku, gdy miała 32 lata, jej ojciec zachorował, a ona przejęła po nim katedrę matematyki w Bolonii. Dwa lata później, po śmierci ojca, Maria Gaetana Agnesi zrealizowała wreszcie swoje marzenie i poświęciła się na 40 lat studiom teologicznym . Jednocześnie zajmowała się biednymi i chorymi prowadząc w Mediolanie przytułek dla ubogich.

Do jej największych osiągnięć naukowych należy dzieło z 1748 roku zatytułowane "Instituzioni analitiche ad uso della gioventu italiana" czyli Zasady analizy [matematycznej] dla młodzieży włoskiej. Na dzisiejszym doodle'u widać proces wykreślania krzywej , znanej jako "lok Agnesi", którą Maria Gaetana Agnesi badała w 1748 roku.

Więcej o: