Szybki internet w rękach samorządów

Prawie każdy mieszkaniec Małopolski i Dolnego Śląska będzie mógł skorzystać z dostępu do szerokopasmowego internetu. To pierwszy taki projekt w Polsce. Ma być wzorem dla innych regionów kraju

Władze województwa małopolskiego i Telekomunikacji Polskiej podpisały porozumienie w sprawie realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Plan zakłada, że w ciągu najbliższych pięciu lat 90 proc. gospodarstw domowych w Małopolsce oraz wszystkie firmy otrzymają możliwość podłączenia się do szerokopasmowego internetu o prędkości transmisji co najmniej 6 Mb/s. Na razie taką możliwość ma zaledwie 69 proc. gospodarstw domowych w Małopolsce (głównie mieszkańcy miast). Dla 335 tys. gospodarstw szerokopasmowy internet jest wciąż nieosiągalny.

Na budowie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej skorzystają przede wszystkim słabo zaludnione regiony górskie, w których firmom telekomunikacyjnym nie opłacało się tworzyć łącz internetowych ze względu na małą liczbę potencjalnych klientów. Teraz będzie to możliwe dzięki Unii Europejskiej, która wyłoży na inwestycję w Małopolsce 42,5 mln euro. Województwo dołoży 7,5 mln euro, a Telekomunikacja Polska zainwestuje 50 mln euro.

Internet ma być dostarczany za pośrednictwem światłowodu. Jednak w najtrudniejszym terenie górskim przy budowie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej wykorzystywane ma być rozwiązanie alternatywne dla technologii kablowej, czyli przesyłanie sygnału internetowego drogą radiową.

W ślad za Małopolską idą inni. TP SA podpisała już list intencyjny z Dolnym Śląskiem. Ten projekt nie jest tak zaawansowany jak małopolski. Strony wyraziły na razie wolę współpracy w zakresie budowania sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. Jak zaznacza Jacek Kalinowski, rzecznik Grupy TP, zarówno Telekomunikacja, jak i samorząd chciałyby podpisać mowę o współpracy przed końcem lipca 2007.

- Tworzenie dostępu do szerokopasmowego internetu jest traktowane przez naszą firmę jako najważniejsza misja na najbliższe lata - mówi Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej. - Na razie odpowiedzieliśmy na zaproszenie województwa małopolskiego i dolnośląskiego. Chcielibyśmy jednak podobnymi programami objąć całą Polskę, w tym celu zamierzamy współpracować z administracją rządową i samorządową - zaznacza.

Rzecznik spółki zaznacza, że kolejne umowy z samorządami województw są już w trakcie negocjacji. Z pewnością nie powinno zabraknąć pieniędzy na realizację podobnych projektów jak ten w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. W latach 2007-13 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy unijnych ponad 1,3 mld euro.