ZUS uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy umożliwia składanie części wniosków do ZUS przez internet.

Przez internet można złożyć pięć wniosków: o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN), o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS- EWZ), o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), dot. przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW) oraz reklamację do informacji o stanie konta ubezpieczonego (ZUS-ERU). Aby złożyć wniosek, należy go

podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aktualnie system akceptuje certyfikaty wydane przez PCC CERTUM - Unizeto Technologies, SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa, PCCE Sigillum - PWPW - podaje ZUS.

Więcej: eup.zus.pl

Andrzej Maciejewski