Simple otrzyma dotację na nowy system ERP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało z Simple umowę na dofinansowanie projektu "System informatyczny dla MSP do uzyskania trwałej pozycji gospodarczej na bazie uczestnictwa w łańcuchach dostaw". Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą ok. 4,5 mln zł, a dofinansowanie 54% tej kwoty (ok. 2,5 mln zł).

Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP). Jak czytamy w komunikacie MNiSW - "Celem SPO-WKP jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski, Unii Europejskiej i państw trzecich. Realizacja celu powinna zmniejszyć dystans ekonomiczny, społeczny i technologiczny wobec bardziej rozwiniętych gospodarek krajów UE." Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład SPO-WKP są uruchamiane z budżetu państwa, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tworzony, nowy system Simple ma wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem oraz integrować wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe firmy. Dodatkowo ma umożliwiać integrację z rynkami elektronicznymi oraz "kontrolę usług będących wartością dodaną uczestnictwa w łańcuchu dostaw". Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2007 r. i potrwa do października 2008 r.

Piotr Waszczuk