Kontaktuj się z ZUS przez internet

ZUS uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy. Dzięki temu przedsiębiorcy bez ruszania się zza biurka będą mogą zażądać od Zakładu sprawdzenia czy są coś mu winni lub czy sami mają nadpłatę.

Jakie ułatwienia wprowadza Elektroniczny Urząd Podawczy?

Mówiąc w dużym skrócie, jest to usługa umożliwiająca przyjęcie od klienta wniosku w formie elektronicznej bez konieczności osobistej wizyty w oddziale ZUS. Z Urzędu korzystać mogą wszyscy klienci ZUS, którzy mają dostęp do internetu

Sam dostęp do internetu wystarczy?

Osoby zainteresowane muszą wypełniony wniosek podpisać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taki podpis można uzyskać w jednej z trzech firm tzw. centrów certyfikacji

Oczywiście konieczny jest również czytnik kart elektronicznych. Klient powinien także dysponować przeglądarką internetową w wersji nie niższej niż Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 1.5.

Jakie wnioski można złożyć do ZUS za pośrednictwem EUP?

Wnioski mogą składać zarówno płatnicy składek, jak i ubezpieczeni. Płatnicy mogą elektronicznie przekazać m.in. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS - EWN) czy wniosek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS - EZS). Dla ubezpieczonych przewidziane są dwa wnioski: zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta (ZUS - ERU) i wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS - EWZ). Na początek wybraliśmy najpopularniejsze sprawy, z którymi zwracają się do nas klienci, ale lista spraw możliwych do obsługi przez internet będzie stopniowo rozszerzana.

Klienci przesyłają do ZUS wnioski elektronicznie, a w jakiej formie otrzymają odpowiedź?

Wypełniając formularz, będą musieli zaznaczyć, w jakiej formie chcą ją otrzymać. Zgodnie z ich życzeniem odpowiedź prześlemy pocztą na wskazany adres lub elektronicznie. Odpowiedź można również odebrać osobiście w placówce ZUS.

Jeśli klient wybierze elektroniczną formę odbioru, otrzyma na swoją skrzynkę elektroniczną informację, że odpowiedź jest już gotowa i czeka na odebranie. Jeżeli klient nie odbierze wniosku w formie elektronicznej w ciągu siedmiu dni, to Zakład wyśle odpowiedź pocztą, w formie papierowej.

Dla osób chcących korzystać z naszej nowej usługi przygotowaliśmy oczywiście specjalny podręcznik, który ułatwi posługiwanie się oprogramowaniem systemu EUP. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://eup.zus.pl/) oraz e-Inspektoratu (e-inspektorat.zus.pl). W oddziałach ZUS dostępna jest również papierowa ulotka na ten temat.