MCI kupuje udziały w czeskiej firmie Geewa

MCI Management objął 51% udziałów w s.r.o. z siedzibą w Pradze, która zajmuje się prowadzeniem platformy internetowej z grami online wzbogaconej o elementy społecznościowe. Wartość transakcji to 600 tys. euro.

Kapitał pozyskany od MCI Management zostanie przeznaczony przez Geewa na rozwój obecnej działalności oraz ekspansję spółki na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynek polski. Niewykluczone jest wejście do innych krajów. Transakcja zawarta wczoraj (27 czerwca) jest pierwszą z inwestycji MCI w Geewa. Łącznie polski fundusz chce przeznaczyć na ten cel do końca 2008 r. 1,15 mln euro.

"Umowa inwestycyjna zawiera wszystkie istotne warunki skutecznego zarządzania - w tym prawo wyboru członka Rady Nadzorczej i zarządu, wyjścia z inwestycji oraz zapewnia preferencyjne warunki dla MCI w momencie likwidacji lub upadłości Geewa " - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Inwestycja w Czechach - którą z ramienia MCI prowadził Ondrej Bartos, dyrektor inwestycyjny MCI, jednocześnie powołany na członka Rady Nadzorczej Geewa oraz Jan Habermann, manager inwestycyjny MCI, obecnie wchodzący w skład zarządu Geewa - jest kolejną inwestycją potwierdzającą realizację planów funduszu dotyczących inwestycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszą było przejęcie sześciu firm z grupy Actebis, w tym największego dystrybutora IT w Polsce - ABC Data oraz oddziałów Actebis w Czechach i na Słowacji.

Adam Jadczak