Powołano dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Został nim prof. dr hab. inż. Bogusław Ludwik Smólski, który odebrał nominację z rąk prof. Michała Seweryńskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Centrum ma być instytucją zarządzającą projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach.

Prof. Bogusław L. Smólski zajmuje się naukowo telekomunikacją, jest specjalistą w zakresie elektroniki mikrofalowej, interferometrii, techniki mikrofalowej oraz techniki urządzeń radiolokacyjnych. Od 2004 r. jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którym przewodniczy Komisji Nauki (od 2005 r.). W latach 2003-2007 pełnił funkcję rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1999 r. jest członkiem Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, której przewodniczy od 2003 r. W latach 1993-1997 był dyrektorem Departamentu Rozwoju i Wdrożeń w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Przypomnijmy, ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) weszła w życie z dniem 1 lipca br. Centrum będzie zajmować się finansowaniem oraz realizowaniem dużych, strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w takich dziedzinach jak biotechnologia, czy IT. NCBR będzie ono miało do dyspozycji ok. 10% środków z budżetu, którym dysponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność Centrum będzie też finansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka". NCBR będzie też oficjalnym partnerem dla zagranicznych instytucji, z którymi będzie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych.

O kierunkach działania NCBiR będzie decydować 17-osobowa Rada Centrum. Dziesięciu jej członków wskażą instytucje reprezentujące środowiska naukowe, akademickie i gospodarcze (m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Polska Akademia Nauk), pięciu będzie reprezentowało rząd, a dwóch wybierze Konwent Marszałków Województw. Utworzony zostanie Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

NCBR ma realizować programy, które będą mogły być wykorzystane w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji państwowej. Ma także działać na rzecz rozwoju transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Jego zadaniem będzie również wspieranie udziału młodych, polskich naukowców w programach badawczych i międzynarodowych programach wymiany naukowców. Jednostki naukowe, uczestniczące w programach realizowanych przez centrum, będą musiały uzgadniać ze sobą plany rozbudowy infrastruktury badawczej i rozwoju kadr. Dzięki temu mają powstać duże, skonsolidowane zespoły badawcze i ma poprawić się konkurencyjność polskiej nauki.

Computerworld