Szybki internet dla Warmii i Mazur

Jak podaje Puls Biznesu, Telekomunikacja Polska (TP) i Urząd Marszałkowski w Olsztynie podpisały list intencyjny zakładający współpracę przy rozbudowie sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców województwa na terenach zagrożonych tzw. "wykluczeniem cyfrowym", które nie są opłacalne dla operatorów. Na Warmii i Mazurach obecnie jedynie 18 proc. spośród ponad 500 tys. gospodarstw domowych korzysta z szerokopasmowego dostępu do internetu.

Porozumienie pozwoli wykorzystać środki unijne (w latach 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro) i przyczyni się do rozwoju całego regionu. Wstępne warunki współpracy przewidują, że administracja samorządowa wybuduje sieć telekomunikacyjną ze środków publicznych i unijnych. Z kolei TP zapewni przyłącza do klientów i zaplecze informatyczne, serwery, centrale telefoniczne, itp. - czytamy w PB.

Monika Tomkiewicz