Schengen: ustawa uchwalona

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. Za ustawą głosowało 401 posłów, przeciw było 29, a 8 wstrzymało się od głosu. Dzięki temu nasz kraj może dołączyć do strefy Schengen, co oznacza m.in. zniesienie kontroli granicznych.

Przystąpienie do strefy Schengen oznacza, że kontrole na granicach Polski z Litwą, Czechami, Słowacją i Niemcami mogą być zniesione od stycznia 2008 r. a na lotniskach od marca 2008 r. - zgodnie z planami UE. Do Schengen należą kraje starej UE (poza Wielką Brytanią i Irlandią) oraz Norwegia i Islandia.

Uchwalona ustawa dostosowuje polskie prawo, wprowadza definicję danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), w Systemie Informacji Wizowej (VIS) oraz Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), który umożliwi dostęp do SIS i VIS. Nadzór nad KSI ma sprawować szef MSWiA oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.W bazie SIS znajdują się informacje, z których korzystają służby graniczne i policyjne należące do krajów strefy Schengen o poszukiwanych osobach czy skradzionych samochodach lub przedmiotach. Dzięki temu zniesiona zostanie kontrola graniczna między państwami strefy.

Jak informowaliśmy wcześniej, pierwszy etap wejścia Polski do Systemu Informacyjnego Schengen zacznie się 1 września - na mocy Konwencji Wykonawczej Schengen będziemy przekazywać dane do SIS i mieć do niego dostęp. W marcu tego roku Portugalia przekazała nam SISone4ALL - oprogramowanie dostępowe do Systemu Informacyjnego Schengen.

Wdrożenie SISone4ALL, którego realizacja rozpoczęła się w lutym br., ma umożliwić integrację dziewięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski) z Systemem Informacyjnym Schengen pierwszej generacji (SIS1+), do czasu pełnego uruchomienia SIS II, planowanego na grudzień 2008 r., który będzie zawierał m.in. dane biometryczne.

System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) i System Informacji Wizowej (VIS) będą umożliwiały państwom członkowskim UE efektywną wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem obywateli oraz prowadzeniem wspólnej polityki wizowej. Polską część SIS II wybuduje HP Polska, za około 50 mln zł.

Andrzej Maciejewski