Comarch otwiera kolejne przedstawicielstwa za granicą

Firma zarejestrowała spółkę zależną ComArch Software S.A.R.L. z siedzibą w Lille, we Francji.

Właścicielem 100 % kapitału zakładowego (wynoszącego 150 tys. euro) oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników nowej spółki jest niemiecki oddział producenta oprogramowania -ComArch Software AG.

Przedmiotem działania ComArch Software S.A.R.L. - jak podaje komunikat firmy - będzie tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych.

Computerworld