Technologia sFlow wkracza do sieci WLAN

ProCurve Networking (oddział HP) zaprezentował pierwszą przemysłową implementację technologii sFlow wspierającą sieci bezprzewodowe. HP oferuje już węzły sieci LAN obsługujące połączenia kablowe, które wspierają tę technologię. Teraz przyszedł czas na środowiska bezprzewodowe.

Technologia sFlow pozwala monitorować ruch pakietów w czasie rzeczywistym bez ograniczania wydajności sieci. Oprogramowanie sFlow przechwytuje pakiety obsługiwane przez urządzenie sieciowe i odczytuje z nich potrzebne mu informacje. Pozwalają one śledzić obciążenia połączeń, badać wydajność sieci, wykrywać ataki typu DoS oraz sporządzać raporty i billing. Inne technologie monitorowania ruchu spowolniają z reguły pracę urządzenia sieciowego. Analizując ruch, administrator może też szybko reagować na ewentualne zagrożenia.

HP wprowadził na razie technologię sFlow do swoich dwóch produktów: do modułu ProCurve Wireless Edge Services xl (zdjęcie obok) oraz do nowego modułu WESM zl. HP opracował moduły wspierające technologię sFlow we współpracy z firmą InMon Corporation.

W połączeniu z aplikacją ProCurve Manager (zarządzanie sieciami), technologia sFlow pozwala administratorom sprawować kontrolę zarówno nad sieciami kablowymi, jak bezprzewodowymi, kontrolując w pełni ich pracę.

Janusz Chustecki