Nokia Mail for Exchange 2.0

Nokia udostępniła nową wersję aplikacji do obsługi mobilnej poczty Mail for Exchange w telefonach Nokia. Mogą z niej korzystać biznesowi użytkownicy urządzeń Nokia Eseries i niektórych Nokia Nseries.

Mail for Exchange 2.0 udostępnia w urządzeniu mobilnym popularne funkcje serwera Microsoft Exchange Server. Aplikacja udostępnia funkcje skrzynki pocztowej, kalendarza i kontaktów w urządzeniach Nokia Eseries pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Symbian OS. Mail for Exchange 2.0 wykorzystuje protokół Microsoft Exchange ActiveSync oraz współpracuje z serwerami Microsoft Exchange Server 2003 i 2007.

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników Nokia Eseries bezpłatnie, bezpośrednio z ich urządzeń, przy użyciu aplikacji Pobierz. Użytkownicy innych kompatybilnych urządzeń firmy Nokia mogą także pobrać tę aplikację z witryny Nokia for Business.

Do wdrożeń w skali firmy można użyć oprogramowania Nokia Intellisync Device Management, które umożliwia przesłanie modułu klienta zdalnie przez sieć komórkową wraz z niezbędnymi ustawieniami połączenia z serwerem i danymi logowania.

Józef Muszyński