UE popiera podział telekomów

Jak podaje Gazeta Prawna w Unii Europejskiej trwa dyskusja o funkcjonalnej separacji operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, czyli wydzieleniu z nich w osobną spółkę części, która zajmuje się usługami hurtowymi.

Europejska Grupa Regulatorów poparła pomysł wpisania do prawa europejskiego zapisu o funkcjonalnym podziale, który byłby ostatecznym środkiem zaradczym służącym do zapewnienia wszystkim telekomom równych warunków dostępu do usług hurtowych operatora o znaczącej pozycji rynkowej.

Taki zapis zwiększa szanse na podział Telekomunikacji Polskiej, oskarżanej przez polskich operatorów alternatywnych m.in. o opóźnianie wdrożenia różnego typu usług hurtowych (np. hurtowej sprzedaży abonamentu), opóźnienia w realizacji zamówienia (np. w przypadku hurtowej sprzedaży dostępu do internetu).

Urząd Komunikacji Elektronicznej już prowadzi analizy, czy podział funkcjonalny TP jest potrzebny i nie wyklucza, że w połowie 2008 roku UKE może wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na podział TP - informuje dziennik.

Czytaj także: TP do podziału?

Monika Tomkiewicz