Nagroda Nobla dla odkrywców zjawiska GMR

Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana dwóm naukowcom (Francuz Albert Fert i Niemiec Peter Gruenberg) za odkrycie i opisanie zjawiska GMR (Giant MagnetoResistance; gigantyczny magnetoopór), wykorzystywanego obecnie do budowania pojemnych dysków twardych.

Odkrycie zjawiska GMR otworzyło drogę do powstania nowego działu nauki: magnetoelektroniki (funkcjonują też nazwy spintronika lub elektronika spinowa), która zajmuje się dwoma podstawowymi właściwościami elektronu, jego ładunkiem i tzw. spinem, i zachodzącymi między nimi zależnościami.

Zjawisko GMR zostało odkryte w 1988 roku (czyli blisko 20 lat temu) i jest obecnie powszechnie stosowane w dyskach twardych do budowania głowic odczytujących dane, wykorzystujących spin elektronów. Niektóre firmy (w tym IBM) pracują obecnie nad wykorzystaniem zjawiska GMR do budowania taśmowych systemów pamięci i pamięci typu MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory).

Janusz Chustecki