Czy Twoje hasło wystarczająco chroni dane?

Konieczność zapamiętania ogromnej liczby haseł jest zmorą każdego internauty. Wciąż wielu użytkowników Globalnej Pajęczyny wystawia swoje konta internetowe na pastwę hackerów, używając np. wszędzie tego samego hasła. Badania na ten temat, przeprowadzone przez firmę Ciao Surveys na zlecenie McAfee, wskazują jednoznacznie: nie dbamy wystarczająco dobrze o swoje hasła, narażając się tym samym na ryzyko oszustw internetowych.

Wyniki badań wskazują, że co czwarty Europejczyk jest narażony na ryzyko oszustw internetowych lub kradzieży tożsamości z powodu stosowania niewystarczająco silnych haseł. Badania wykazały również, że prawie jedna czwarta z nas (24%) zawsze używa tego samego hasła do wszystkich swoich kont internetowych, zaś takie samo hasło występuje prawie zawsze u 35% respondentów. Prawie połowa badanych (43%) nigdy nie zmienia hasła, zwiększając tym samym ryzyko ujawnienia swojej tożsamości w przypadku złamania lub kradzieży hasła. Tylko 16% osób zmienia hasło raz w roku, a tylko 11% zmienia je zgodnie z zaleceniami, czyli trzy razy w roku.

Badanie, w którym wzięło udział 3 500 osób, ujawniło ponadto fakt, iż mało kto bierze sobie do serca wskazówki specjalistów, zalecające dłuższe i bardziej złożone hasła. Prawie jedna trzecia użytkowników (30%) nadal używa haseł składających się z jednej do sześciu liter, zaś prawie jedna czwarta (22%) używa tylko znaków alfanumerycznych.

W przeprowadzonych ankietach zbadano również postawę użytkowników wobec zabezpieczania telefonów komórkowych. Rezultat wykazał, że prawie dwie trzecie respondentów (61%) nie używa kodu PIN zabezpieczającego ich aparaty. Spośród osób, które korzystają z kodu PIN, ponad trzy czwarte (76%) nigdy go nie zmienia, a ponad jedna czwarta (29%) używa tylko ustawień domyślnych.

Twój pies cię zdradzi!

Aż 41% respondentów twierdzi, że loguje się w sieci przynajmniej raz dziennie, zaś 20% odpowiedziało, że używa haseł 10-30 razy dziennie. Sama liczba potrzebnych haseł oznacza, że wiele osób ucieka się do używania kilku oczywistych formuł. Pomimo zaleceń, badania wykazują, że 22% z nas posługuje się prostymi hasłami, składającymi się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych.

Najpopularniejszym hasłem jest imię domowego zwierzaka, następnie nazwa hobby i nazwisko panieńskie matki. Nie jest to dziwne, lecz z pewnością niepokojące, biorąc pod uwagę istnienie portali społecznościowych np. Grono czy MySpace, gdzie takie informacje są ogólnie dostępne.

Oto 10 najpopularniejszych haseł w Europie:

1. Imię zwierzątka

2. Hobby

3. Nazwisko panieńskie matki

4. Data urodzenia członka rodziny

5. Własna data urodzenia

6. Imię partnera

7. Własne imię

8. Ulubiona drużyna piłkarska

9. Ulubiony kolor

10. Pierwsza szkoła

Najważniejsze dane statystyczne dotyczące haseł używanych w Europie

- Blisko co czwarta osoba jest narażona na oszustwa internetowe lub kradzieże tożsamości w wyniku używania niewystarczająco bezpiecznych haseł. Prawie jedna czwarta z nas (24%) używa tego samego hasła do wszystkich swoich kont internetowych, zawierających dane wartościowe dla cyberprzestępców.

- Prawie połowa z nas (43%) nigdy nie zmienia używanego hasła, co wystawia nas na poważne ryzyko ujawnienia klucza do pełnej tożsamości, w przypadku jeśli hasło zostanie złamane lub skradzione.

- 16% użytkowników zmienia hasło raz w roku.

- Tylko 11% użytkowników zmienia hasło zgodnie z zaleceniami, czyli trzy razy w roku.

- Ponad trzy czwarte (76%) wszystkich respondentów nigdy nie zmienia kodu PIN w swoich telefonach komórkowych.

- Domyślny kod PIN jest najpopularniejszy w Europie (29%), a na drugim miejscu znajduje się data urodzenia (24%).

Krzysztof Jakubik