Poczta elektroniczna zwiększa wydajność, komunikatory - zagrożenie bezpieczeństwa

Według badań przeprowadzonych przez firmę Dimension Data, większość przedsiębiorstw postrzega pocztę elektroniczną i łączność telefoniczną jako sprzyjające podnoszeniu wydajności pracy, podczas gdy technologie zunifikowanej komunikacji, takie jak komunikatory, blogi czy softfony, za rozpraszające uwagę i wnoszące nowe zagrożenia bezpieczeństwa do przedsiębiorstwa.

Badania, które miały na celu określenie wpływu technologii komunikacyjnych na wydajność pracy, przeprowadzono wśród grupy 524 menedżerów i użytkowników w przedsiębiorstwach. Wyniki badań wykazały, że ponad 70 proc. respondentów potwierdza pozytywny wpływ poczty elektronicznej na wydajność, zaraz po tym uplasowała się komunikacja telefoniczna: telefonia stacjonarna uzyskała uznanie 53 proc. respondentów, a komórkowa 52 proc. Wszyscy respondenci potwierdzili używanie poczty elektronicznej w swojej pracy, natomiast telefonii stacjonarnej używa w pracy 80 proc., a komórkowej 76 proc. respondentów.

Z drugiej strony, chociaż 66 proc. respondentów potwierdziło wykorzystywanie komunikatorów w swojej pracy, to jednocześnie stwierdzali, że aplikacje zunifikowanej komunikacji wnoszą potencjalne zagrożenia. IDC szacuje, że rynek zunifikowanej komunikacji wzrośnie do 17,5 miliarda USD w roku 2011, jednak Dimension Data ostrzega użytkowników, że musza być świadomi zagrożeń bezpieczeństwa, jakie wnoszą takie aplikacje.

I tak np. 52 proc. użytkowników stwierdza, iż uważa zunifikowaną komunikacje za tak samo bezpieczną, jak inne technologie komunikowania, ale już tyko 31 proc. menedżerów IT zgadza się z tym stwierdzeniem. Z kolei 16 procent menedżerów IT uważa, iż technologie te są umiarkowanie ryzykowne, a 10 proc. uważa je za bardzo ryzykowne.

Wyniki ankiety pokazują, że menedżerowie IT mają na uwadze nowego typu ryzyko bezpieczeństwa związane z zunifikowana komunikacją, podczas gdy użytkownicy prawdopodobnie nie są świadomi ryzyka na jakie mogą być narażeni i na jakie narażają organizację używając technologii innych niż poczta elektroniczna.

Józef Muszyński