Antyspam dla Thunderbirda

Cloudmark rozpoczęła testy beta swojego rozwiązania antyspamowego Cloudmark Desktop w wersji 1.0, przeznaczonego dla programu pocztowego Thunderbird.

Dotychczas Cloudmark Desktop chronił przed spamem i phishingiem użytkowników Outlook oraz Outlook Express. Cloudmark Desktop 1.0 przeznaczony jest wyłącznie dla klienta pocztowego Thunderbird firmy Mozilla. Wersję 1.0 oparto na tym samym silniku, który wykorzystują Cloudmark Desktop oraz Cloudmark Server Edition.

Cloudmark Desktop rozpoznaje spam wykorzystując technologię "wielowymiarowych map genetycznych", która polega na opisywaniu każdej wiadomości zestawem charakterystycznych dla niej cech - tzw. genów - takich jak nadawca, temat, liczba i wielkość liter, liczba wykrzykników, liczba kolorów i itp. Tak opisane wiadomości program odnosi do wielowymiarowej mapy cech wiadomości spamowych i wiadomości pożądanych. Na podstawie umiejscowienia na wspomnianej mapie określa się, czy dana wiadomość jest spamem czy też nie. Danych do mapy dostarczają w czasie rzeczywistym sami użytkownicy rozwiązań Cloudmark.

Dystrybutorem rozwiązań firmy Cloudmark w Polsce jest spółka Dagma.

Józef Muszyński