Akcelerator aplikacji IP

Amerykańska firma Akamai oferuje rozwiązanie o nazwie IP Application Accelerator, które pozwala zwiększyć wydajność każdej aplikacji sieciowej korzystającej z usług protokołu IP, w tym aplikacji VoIP (Voice over IP).

Wdrożenie systemu IP Application Accelerator wymaga zainstalowania po stronie użytkownika specjalnego serwera (oprogramowanie) o nazwie "Gateway Region". Głównym elementem akceleratora jest program o nazwie SureRoute, który monitoruje bez przerwy sieć Web, starając się znaleźć optymalną ścieżkę dostępu do serwera aplikacji, świadczącego swe usługi klientom.

Pozwala to zmniejszyć do minimum opóźnienia przy przesyłaniu pakietów IP między dwiema stronami, zwiększając tym samym wydajność aplikacji IP, w tym takich jak VoIP czy bezpieczny transfer danych. Oferowany do tej pory przez firmę Akamai akcelerator (Web Application Accelerator) wspierał tylko webowe aplikacje oparte na protokole HTTP.

Firma Akamai przetestowała aplikację sieciową przesyłającą dane między amerykańskimi miastami Cambridge (stan Massachusetts, wschodnie wybrzeże USA) i Los Angeles (stan Kalifornia, zachodnie wybrzeże USA), którą obsługiwał akcelerator IP Application Accelerator. Podczas transmitowania danych ani jeden pakiet nie został zgubiony, a opóźnienie wynosiło średnio 79 milisekund. Po wykonaniu tego samego testu, ale bez użycia akceleratora, średnie opóźnienie wynosiło 202 ms, a stopa utraty pakietów wynosiła 1,91%.

Janusz Chustecki