Wybory 2007: Platforma gotowa

System obsługujący polskie wybory - Platforma Wyborcza - został przetestowany i jest gotowy. Podobnie jak przed rokiem przed wyborami samorządowymi, system na 2007 r. został rozbudowany i unowocześniony.

"System podlega ciągłej rozbudowie. Zwiększyły się moce i technologie tzn. większe użycie Javy niż PHP, technologia trójwarstwowa w miejsce architektury klient-serwer, większe parametry łącz internetowych w centrali PKW i delegaturach" - mówi Romuald Drapiński, wicedyrektor zespołu ds. informatycznego systemu wyborczego i statystyki wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym. " Przez ostatnie 3-4 lata trwała budowa systemu i teraz wydatki na sprzęt nie rosną już znacząco. 41 okręgów jest wyposażonych w komputery, zdarzały się pojedyncze zakupu zapasowych sztuk, łącznie za ok. 250 tys. zł".

Istotna kwota została przeznaczona na rozbudowę systemu, na opracowanie nowego modułu kalkulatora wyborczego z możliwością przesyłania podwójnym kanałem z obwodowych komisji wyborczych do okręgowych komisji wyborczych, modyfikację rejestracji kandydatów w związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie "oświadczeń lustracyjnych kandydatów", zmieniły się wzory dokumentów okręgowych komisji wyborczych. Zmiany wprowadzał wykonawca systemu, który administruje oraz prowadzi wsparcie użytkowników - firma Pixel Technology, sam system jest już własnością PKW.

Wcześniejsze wybory = mniej czasu

Istotne etapy prac związanych z systemem do wyborów parlamentarnych były zaplanowane na 2008 i 2009 rok. "Wcześniejsze wybory musiały przyśpieszyć ten proces. Nie wszystko zostało zrobione z planowanych czynności. Obsługa jest jednak pełna " - zapewnia Drapiński. Z planowanych prac można wymienić m.in. elektroniczne formularze dla komitetów wyborczych - wprowadzanie dokumentów zgłoszeniowych komitetów i list kandydatów na serwerach PKW - komisje wyborcze mogłaby sprawniej przyjmować, dzięki temu, dokumenty wytworzone przez formularze elektroniczne. Bez podpisu elektronicznego nie ma jednak mowy o zupełnie elektronicznej rejestracji komitetów wyborczych. Mogłoby to wyeliminować w części dokumentację papierową. Najwięcej papierowych dokumentów to wykazy poparcia. Aby zarejestrować komitet wyborczy, trzeba zebrać co najmniej tysiąc podpisów, okręgową listę kandydatów na posłów - 5 tys., kandydata na senatora - 3 tys.

{{dalej}}

Będzie szybciej

Na bazie doświadczeń z wyborów samorządowych, w tegorocznych wyborach zastosowano również podwójne wprowadzenie protokołu (pełna weryfikacja) w obwodowej komisji wyborczej. W 2005 roku pierwsze wprowadzenie było w obwodzie, drugie w okręgowej komisji wyborczej. Potem następuje przesłanie do okręgowych komisji wyborczych wyników głosowania z zastosowaniem jeszcze bezpieczniejszej architektury niż to było w 2006 roku. W obwodzie następuje wydrukowanie dokumentów i przesłanie do OKW. Nowością wobec 2005 roku jest symbol kontrolny wydrukowany na protokole. Dzięki temu w okręgowej komisji wyborczej możliwa jest sprawna weryfikacja wersji papierowej protokołu z danymi elektronicznymi. Przyspiesza to prace w istotny sposób, wcześniej podwójne wprowadzenie w okręgowej komisji wyborczej trwało kilka minut, weryfikacja zajmuje teraz pojedyncze dziesiątki sekund (wprowadzenie 32 znaków).

"Przyspieszyć niestety nie da się fizycznego transportu z obwodu głosowania do siedziby okręgowej komisji wyborczej oraz formalnego sprawdzenie czy protokół ma pieczęcie, podpisy, wyjaśnienia (uwagi członków komisji, czy mężów zaufania). Póki co, ten proces się nie zmieni " - mówi Drapiński.

Źródło: PKW

{{dalej}}

Kiedy większe zmiany?

Romuald Drapiński podkreśla, że pierwsze kroki związane z wyborami i zdalną obsługą obywatela powinny zostać uczynione w kierunku udostępnienia usług elektronicznych w zakresie rejestru i spisu wyborców. Wniosek o wpisanie lub wydanie zaświadczenia, czy informacja, że obywatel jest wpisany w danej gminie do rejestru wyborców, powinien odbywać się z wykorzystaniem usług elektronicznych. "To planujemy wdrażać, pracujemy nad tym od kilku miesięcy. W tym zakresie powinna nastąpić integracja z systemem ewidencji ludności. Współpraca z departamentem rozwoju rejestrów państwowych MSWiA w ramach budowy systemu PESEL2. Udostępnienie usługi będzie możliwe najprawdopodobniej przez portal e-PUAP " - uważa Drapiński. "Z uwagą przyglądamy się analizom specjalistów IT w zakresie możliwości wprowadzenia w Polsce e-votingu i spełnienia zasad wyborów - tajności, czy powszechności, nie wspominając o bezpieczeństwie. Na razie opinie są mieszane. W ogólnym rozrachunku najważniejsza będzie akceptacja społeczna " - podsumowuje.

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów związanych z wyborami:

www.computerworld.pl/wybory/

Strona z wizualizacją tegorocznych wyborów:

wybory2007.pkw.gov.pl/

Andrzej Maciejewski