Urządzenie monitorujące do ochrony zawartości

Firma Workshare rozszerzyła swój zestaw narzędzi do ochrony zawartości, dodając do niego urządzenie do monitorowania sieci.

Urządzenie sieciowe Protect Network, które monitoruje wyjściowy ruch HTTP, ruch związany z komunikatorami, FTP oraz pocztą elektroniczną, umiejscawiane jest bądź w punkcie wyjścia z sieci, lub przy krytycznych repozytoriach danych. Ma ono zapobiegać nieautoryzowanym transmisjom zawartości.

Urządzenie współpracuje z innymi elementami zestawu Content Protection Group, w tym z oprogramowaniem ochrony punktów końcowych sieci - Workshare Protect 6, które monitoruje nieautoryzowane używanie zawartości na desktopie. Reguły polityki związane z ochroną zawartości ustawiane są na serwerze scentralizowanego zarządzania polityką Workshare Management System.

Do kontroli danych niestrukturalizowanych Workshare wykorzystuje technologie "linii papilarnych" lub ręcznie tworzonych białych i czarnych list słownikowych.

Workshare Protect 6 kosztuje 30 USD za stanowisko, urządzenie do monitorowania kosztuje od 5 tys. USD.

Józef Muszyński