PTC: unieważnić przetarg na GSM

Zgodnie za zapowiedzią Polska Telefonia Cyfrowa złożyła wniosek o wydanie decyzji o unieważnienie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu GSM 1800 ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

"PTC w złożonym wniosku domaga się unieważnienia przetargu przez Prezesa UKE w związku z rażącym naruszeniem prawa w trakcie postępowania przetargowego oraz rażącym naruszeniem interesów uczestnika postępowania przetargowego.

PTC stoi na stanowisku, że podczas postępowania przetargowego Prezes UKE przekroczył swoje uprawnienia wynikające z delegacji ustawowej wprowadzając do Dokumentacji Przetargowej dodatkowe, nieprzewidziane prawem szczegółowe wymagania. Już w trakcie postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu PTC zgłosiła zastrzeżenia dotyczące zasad i procedury przetargowej.

Swoimi działaniami UKE utrudnił także PTC przygotowanie odwołania. Polska Telefonia Cyfrowa nie miała możliwości zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania przetargowego przed dniem złożenia wniosku. Mimo ustawowego obowiązku Prezes UKE nie rozstrzygnął o tym, jaka część dokumentacji przetargowej może być ujawniona, a jaka może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy chronionej prawem.

Rynek telekomunikacyjny jest rynkiem regulowanym, nad którym Prezes UKE pełni rolę organu regulującego. Częstotliwości GSM są na tym rynku dobrem reglamentowanym i bez uzyskania koncesji przedsiębiorca nie może prowadzić działalności na tym rynku. Ograniczenie PTC możliwości dostępu do oferowanych częstotliwości jest w praktyce równoznaczne z ograniczeniem wolności działalności gospodarczej.

Zasady ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu przez UKE dyskryminują aktualnych operatorów posiadających zarówno infrastrukturę i wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne środki inwestycyjne. Faworyzowanie małych i bliżej nieznanych podmiotów, nie mogących potwierdzić swoich osiągnięć w branży telekomunikacyjnej, prowadzi bezpośrednio do ograniczenia konkurencji i pogorszenia jakości świadczonych klientom usług telekomunikacyjnych". - głosi komunikat operatora sieci Era.

Czytaj także:

- CenterNet zarezerwuje tylko część pasma jakie wygrał w przetargu

Computerworld