Mikrobit: wyborcza wizualizacja OK

Rok temu wybieraliśmy w lokalnych przedstawicieli w wyborach samorządowych. W powyborczy poniedziałek strona PKW z wizualizacją rezultatów była niedostępna przez kilka dni - w okresie największego zainteresowania rezultatami. Jak było w tym roku?

"Z otrzymywanych e-mail wynika, że serwis, podobnie jak w 2005 roku, podobał się użytkownikom internetu i nie mieli problemu z docieraniem do interesujących ich informacji. Pojawiały się zarzuty o braku wyników głosowania na poszczególnych kandydatów. Brak tych informacji wynikał z decyzji PKW o publikowaniu szczegółowych wyników głosowania dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów " - mówi Daniel Miłaczewski, dyrektor ds. produkcji oprogramowania w firmie Mikrobit, wykonawcy tegorocznej wizualizacji. "Myślę, że przy obsłudze kolejnych wyborów, jeśli taka zostałby nam powierzona przez PKW, wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów publikowane byłby po otrzymaniu 90% protokołów. O takim rozwiązaniu rozmawialiśmy z Krajowym Biurem Wyborczym, ale na jego zastosowanie w tych wyborach było już za późno ".

Miłaczewski zaznacza, że dodarły do spółki sygnały od niektórych użytkowników czy operatorów o niedostępności strony w niedzielę do godz. 13, ale było to spowodowane nieodświeżeniem adresów DNS przez operatorów. Jak podaje przedstawiciel Mikrobitu, po kontakcie z operatorami (IT NET w lublinie i Aster City w Warszawie) wymusili oni odświeżenie wpisów i witryna działała bez problemów. Brak odświeżenia był spowodowany zbyt długim okresem ważności ustawionym u operatora obsługującego domenę PKW (początkowo było to 14 dni).

1. W serwisie prezentowana była dwa razy szacunkowa frekwencja w dniu głosowania tj. o godz, 12.15 stan z 10.30 i o 18.15 stan z 16.30. Takie odstępy czasowe związane są ze zbieraniem danych przez PKW z obwodowych komisji wyborczych.

2. W czasie nocy wyborczej prezentowane były cząstkowe wyniki głosowania i prognoza podziału mandatów po 10%, 30%, 60% i 90% protokołów z komisji obwodowych każdorazowo na żądanie przekazywane z PKW drogą elektroniczną. Dodatkowo prezentowane były w poniedziałek ok 12.00 99% oraz w nocy z poniedziałku na wtorek ze 100% protokołów.

3. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów przez PKW w serwisie prezentowane są również wyniki głosowania na kandydatów oraz wyniki wyborów.

Wizualizacja w liczbach

1. Całość serwisu obsługiwało 24 serwery marki ADAX

2. Łącza o przepustowości 100Mb/s (rozszerzone do 1Gb) w dniu głosowania udostępnione były przez firmę Crowley Poland

3. Serwis wygenerował łącznie ok. 13 GB danych (14 537 338 147 bytes)

4. Łączna ilość danych przesłanych z PKW to ok 6 GB (najwięcej to pliki XML z protokołami komisji obwodowych)

5. Łączna ilość danych "wysłanych" w Internet od 21.10. do chwili obecnej to ponad 3.30 TB (3 631 473 703 979 bytes)

6. W niedzielę wysycenia pasma utrzymywało się od godz. 10.00 do północy średni na poziomie 10Mb/s, w poniedziałek z ok 10 Mb/s z 6 rano wzrosło do 40 Mb/s o 80 i utrzymywało się potem średnio na poziomie 30Mb/s z chwilowymi wzrostami nawet to 50-55 Mb/s. następnie spadło do ok 20 zaś po północy do ok 2. We wtorek podobnie wzrost następował od 6.00 do 8.00 i utrzymywał się na poziomie 10-12 Mb/s do godz. 18.Zaś po konferencji POKW wzrósł gwałtownie do 50 Mb/s i następnie utrzymywał się na poziomie 30-40 Mb/s do godz. 22po czym liniowo spadał do północy do poziomu ok 3-4 Mb.

7. Największą liczbę równoczesnych połączeń serwis zanotował w poniedziałek w godz. 10-15 i było ok 20 tys równoczesnych połączeń. Z analizy obciążenia infrastruktury wynika, że serwis mógł obsłużyć 80 krotnie więcej równoczesnych połączeń, a jak widać z wysycenia pasma również nie stanowiło wąskiego gardła.

Źródło: Mikrobit

Więcej na temat tegorocznej wizualizacji:

Wybory w czasie rzeczywistym

Kłopoty z wizualizacją wyborów w 2006 roku

Pozostałe tematy wyborcze:

www.computerworld.pl/wybory/

Andrzej Maciejewski