Innowacyjne projekty Interia.pl

Portal Interia.pl otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 600 tys. zł na rozwój nowego systemu pocztowego. Projekt przewiduje zwiększenie poufności, integralności i dostępności poczty oraz podniesienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Cały projekt to ponad 1,2 mln zł.

Do tej pory Interia.pl otrzymała dwukrotnie dotacje z funduszy strukturalnych UE. Pierwszym dofinansowanym projektem była platforma usług multimedialnych dla sieci komputerowych i mobilnych realizowana obecnie przez portal. Drugim projektem wykorzystującym fundusze strukturalne jest platforma komunikacyjno - społecznościowa dla sektora małych i średnich firm.

Monika Tomkiewicz