F5 uaktualnia aplikacyjną zaporę ogniową

F5 Networks w pełni zintegrowała swoją zaporę dla aplikacji webowych z systemem operacyjnym dla przełączników warstwy 4 do 7 Big-IP, poprawiając w ten sposób wydajność zapory.

Zapora ogniowa o nazwie Application Security Manager (ASM) jest oprogramowaniem pracującym opcjonalnie w urządzeniu Big-IP lub w urządzeniu dedykowanym. Umiejscawiana przy serwerach webowych w celu kontroli ruchu, może zabezpieczać m.in. przed wypływem wrażliwych danych z tych serwerów.

Po zintegrowaniu ASM z jądrem systemu operacyjnego Big-IP, o nazwie TMOS, oprogramowanie może korzystać z techniki akceleracji TMOS obejmującej m.in. kompresję, buforowanie, kształtowanie szybkości, oraz operacje na zawartości TCP. Według zapewnień firmy, taka integracja dziewięciokrotnie zwiększa wydajności zapory aplikacyjnej.

Nowa wersja ASM zawiera też mechanizm o nazwie Real Trafic Policy Builder, który monitoruje ruch aplikacyjny, ustawia poziomy odniesienia dla ruchu normalnego i wyszukuje ruch odbiegający od normy. Jest on używany do automatycznego ustawiania ściślejszych reguł polityki w reakcji na pojawiające się ataki. Kreator polityki pozwala także na manualne uzupełnianie reguł.

Nowe oprogramowanie ASM dostarczane jest z wstępnie ustawionymi regułami polityki dla SAP Netweaver, Microsoft Outlook Web Access i SharePoint, Oracle Financials i IBM Domino. Prekonfigurowane polityki definiują bezpieczeństwo tych specyficznych aplikacji i użytkownik nie musi konfigurować ich ręcznie.

Cena oprogramowania ASM także została zaktualizowana: z 15 tys. do 18 tys. USD.

Józef Muszyński