Symantec wspiera maszyny wirtualne

Symantec rozbudował swoje aplikacje Veritas Cluster Server for VMware ESX i Veritas Application Director, które przystosowują środowisko maszyn wirtualnych VMware do celów produkcyjnych i upraszczają zarządzanie maszynami wirtualnymi w centrum danych.

Program Cluster Server for VMware zapewnia dodatkową ochronę aplikacji na maszynach wirtualnych dzięki monitorowaniu stanu aplikacji, systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej, zasobów wirtualnych, serwera fizycznego i podstawowej pamięci masowej. W przypadku awarii któregokolwiek z wymienionych składników aplikacja jest automatycznie uruchamiana w trybie awaryjnym na innym serwerze wirtualnym lub fizycznym. Ponadto w przypadku problemów z witryną, program Cluster Server for VMware może zautomatyzować proces przełączania awaryjnego wszystkich chronionych maszyn wirtualnych do innego centrum danych bez względu na to, w którym miejscu się ono znajduje.

Udoskonalenia wprowadzone do programu obejmują rozszerzoną obsługę kluczowych aplikacji biznesowych, w tym programy Microsoft Exchange i system SAP, dając gwarancję bardziej skutecznej migracji takich aplikacji do środowisk wirtualnych. Rozszerzone funkcje przywracania systemu po awarii obejmują również lepszą pomoc dla użytkowników, dzięki czemu zyskują oni gwarancję realizacji kluczowych celów dotyczących punktu odtwarzania oraz synchronizację aplikacji i dostępność danych w zdalnym centrum danych.

Natomiast oprogramowanie Application Director ułatwia lepszą optymalizację zasobów serwera, dzięki możliwości określenia czasu i miejsca działania aplikacji oraz maszyn wirtualnych. Program Application Director - główny składnik rodziny produktów Veritas Server Foundation - ułatwia zarządzanie, usprawnia wykorzystanie zasobów i zwiększa dostępność. Ponadto nowe funkcje kontroli i dostępu opartego na rolach pozwalają wyznaczyć osoby uprawnione do zarządzania oraz do sprawowania kontroli nad serwerami fizycznymi i wirtualnymi.

Krzysztof Jakubik