Oracle skupia się na integracji produktów

Cel strategiczny Oracle na najbliższe lata jest jasny. "W latach 90. XX wieku klienci stali przed dylematem: tworzyć platformę z najlepszych dostępnych rozwiązań, czy też wybrać raczej lepszą integrację produktów. To już nie będzie problemem" - mówi Chuck Rozwat, wiceprezes ds. rozwoju w firmie Oracle.

"Podstawowym wyzwaniem, przed którym stają dziś klienci jest kompleksowość środowiska IT. Mamy zasoby, aby pomóc Wam w integracji. To ogromna praca, ale mamy ambicję ją wykonać" - wtóruje Chuck Philips, prezes zarządu Oracle. Właśnie z myślą o integracji Oracle przygotował kilka produktów, które mają uzupełnić ofertę koncernu.

Najważniejsze z nich to Application Integration Architecture Foundation, Oracle Logical Application Active Goverments i OracleAgile PLM. Zadaniem pierwszego z nich będzie zapewnienie integracji procesów w oparciu o narzędzia do kreowania obiegu informacji (workflow), umożliwiające wizualizację procesów przez użytkowników systemów IT. Jako uzupełnienie dla tego rozwiązania Oracle pokazał także kilka produktów z predefiniowanymi modelami integracji pomiędzy oferowanymi przez ten koncern aplikacjami biznesowymi.

Z kolei Oracle Logical Application Active Goverments to nowy produkt, który ma rozwiązać problemy związane z wprowadzaniem ładu w organizacji. "Pakiet oferuje produkty do śledzenia i rejestracji działań użytkowników systemu z poziomu jednej konsoli, tzw. regulatory risk dashboard. Umożliwia to całkowitą segregację ról i funkcji, kluczową z punktu widzenia regulacji takich jak ustawa Sarbanes Oxley Act. I, co coraz ważniejsze, pozwala na kontrolę działań podejmowanych także przez specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów, co było słabym punktem wielu produktów o podobnym charakterze" - mówi Chuck Rozwat.

Natomiast oprogramowanie Oracle Agile PLM zapewnia integracją procesów w całym cyklu życia produktów. Oparty na rozwiązaniu Oracle WebCenter system zapewnia spójny obraz postępów w przygotowaniu produktów, niezależnie od tego, w jakim miejscu organizacji znajduje się użytkownik. Uzupełnieniem tej oferty jest nowy produkt koncernu Oracle Virtual Machine, którego premiera odbyła się podczas konferencji Oracle Open World w San Francisco. Rozwiązanie oparte na produkcie open source Xen hypervisor zawiera mechanizmy usprawniające proces wirtualizacji zasobów IT zainstalowanych zarówno na platformie Linux, jak i Windows.

Antoni Bielewicz