Superregulator już w Parlamencie Europejskim

Jak informuje Gazeta Wyborcza, wczoraj (13 listopada) Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu propozycję pakietu kompleksowych zmian unijnego prawa telekomunikacyjnego autorstwa Viviane Reding, unijnej Komisarz ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego.

Oprócz licznych przywilejów dla konsumentów i zmian w zasadach przydzielania częstotliwości radiowych (czytaj Reforma rynku telekomunikacyjnego ) pakiet zakłada powołanie superregulatora odpowiedzialnego za wszystkie 27 rynków unijnych zdolnego uchylać decyzje regulatorów krajowych.

"Każdy rynek jest inny i wymaga innych narzędzi. Regulator z Brukseli z pewnością nie dojrzy problemów tak wyraźnie jak regulator krajowy" - komentuje pomysł powołania superregulatora Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Projekt zmian przewiduje także zwiększenia uprawnień regulacyjnych, w tym prawa do tzw. separacji funkcjonalnej, czyli podziału operatora na część hurtową, zarządzająca infrastrukturą, i część detaliczną, działająca tak, jak dziś działają operatorzy alternatywni.

Pakiet przyjęty przez KE musi teraz trafić pod głosowanie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Komisja przewiduje, że zmiany wejdą w życie w 2009 lub w 2010 r.

Czytaj także:

Powstanie telekomunikacyjny superregulator?

Monika Tomkiewicz