Polska odpowie za przestarzałe przepisy telekomunikacyjne

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Powodem jest opóźnianie przez Polskę wdrażania unijnych przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych.

Jak pisze Gazeta Prawna, chodzi głównie o to, że Polska od trzech lat nie zmieniła definicji abonenta. Według polskiego prawa, nie jest nim na przykład posiadacz telefonu na kartę. Definicję wypełniają jedynie osoby, które zawarły pisemne umowy z operatorami. Przez tę lukę prawną posiadacze telefonów na karty pre-paid są pozbawieni niektórych przywilejów gwarantowanych przez prawo Unii Europejskiej. Nie mogą np. znajdować się w spisie abonentów, ani otrzymywać rachunków i bilingów. Polskie władze tłumaczą, że takie możliwości można by wprowadzić dopiero po wprowadzeniu systemu weryfikacji danych osobowych.

Według dziennika Gazeta Prawna, orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie będzie oznaczać, że Polska będzie musiała dostosować przepisy do unijnej dyrektywy. Jeśli zaś nie naprawi uchybień, Komisja Europejska może wnieść kolejną skargę. Wówczas, jeśli Trybunał stwierdzi, że nasz kraj naruszył prawo wspólnotowe, może nałożyć karę w postaci ryczałtu lub okresową karę pieniężną - pisze Gazeta Prawna.

Computerworld