Gartner: koszty oprogramowania będą spadać

Według firmy badawczej, w ciągu kolejnych 10 lat firmy będą miały możliwość znaczącej redukcji kosztów oprogramowania, ponieważ pojawią się czynniki poluźniające dotychczasową silną zależność użytkowników od dostawców oprogramowania.

Chociaż sprzęt komputerowy stał się towarem masowym, w przypadku oprogramowania użytkownicy mają nadal słabą pozycję negocjacyjną w stosunkach z dostawcami. Jednak według Gartnera sytuacja ta zaczyna się powoli zmieniać.

W opublikowanym raporcie można znaleźć stwierdzenie, iż pojawiło się już kilka czynników, które mogą radykalnie zmienić stosunki między dostawcą a nabywcą oprogramowania. Nabywcy oprogramowania muszą sobie uświadomić, że wahadło zaczyna przechodzić na ich stronę i na rynku oprogramowania pojawia się coraz większa liczba alternatyw.

Te alternatywy, których klienci mogą w coraz szerszym zakresie używać do ograniczania marży dostawców oprogramowania, obejmują outsourcing procesów biznesowych, oprogramowanie w formie usługi (SaaS), coraz większą konkurencję aplikacji open source oraz niezależnych dostawców usług wsparcia technicznego. Gartner przewiduje, że jedna czwarta nowego oprogramowania biznesowego w roku 2011 będzie dostarczana w formie usług (SaaS).

Ponadto wzrastająca liczba firm programistycznych w Chinach, Indiach i Brazylii wpłynie radykalnie na obniżenie kosztów oprogramowania, zwłaszcza systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych i technologii baz danych.

Józef Muszyński