Licencja GPL dla usług sieciowych (web)

Free Software Foundation opublikowała nową licencję open source przeznaczoną dla programistów, których kod jest używany w aplikacjach SaaS (Software-as-a-Sevice).

Nowa licencja ma zapewnić autorom gwarancje, że modyfikacje ich oprogramowania używane w publicznie dostępnych usługach będą przekazywane społeczności wolnego oprogramowania.

Nowa licencja nosi nazwę GNU Affero Public License version 3 (GNU AGPLv3) i wywodzi się z najnowszej, trzeciej wersji licencji ogólnej GNU (GPLv3), sfinalizowanej w czerwcu br.

GNU GPL jest podstawową regulacją zasad ruchu wolnego oprogramowania, który popiera zasadę, że kod źródłowy programu powinien być swobodnie dostępny do studiowania o modyfikowania. Programy dystrybuowane w ramach tej licencji mogą być kopiowane i redystrybuowane. Programiści mają swobodę modyfikowania kodu źródłowego, ale nie muszą udostępniać tych zmian, jeżeli oprogramowanie używane jest wyłącznie wewnątrz firmy.

GNU GPL zobowiązuje osoby, które dystrybuują aplikacje zbudowane w oparciu o zmodyfikowany kod źródłowy do udostępniania tych modyfikacji, ale ten warunek nie zawsze "pokrywa" aplikacje SaaS, które stają się coraz bardziej popularne. W takich sytuacjach projektanci oprogramowania mogą oferować usługi oparte na zmodyfikowanych aplikacjach bez faktycznej ich dystrybucji.

Aplikacje SaaS są często zlokalizowane na serwerach w centrach danych i używane do takich usług jak np. poczta elektroniczna. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do takich aplikacji przez Internet, za pośrednictwem przeglądarki, i oprogramowanie takie nie musi funkcjonować na ich maszynie.

Józef Muszyński