Wzrost przychodów z reklam w prasie online

Zyski z reklam w prasie online w III kwartale zwiększyły się o 21% w porównaniu do analogicznego okresu 2006 r.- wynika z raportu amerykańskiego stowarzyszenia wydawców prasy NAA.

773 mln USD przychodów z reklam w prasie online stanowi obecnie 7,1% wszystkich przychodów reklamowych z prasy. W III kwartale ubiegłego roku stanowiły 5,4% całego rynku.

Tempo wzrostu przychodów z reklam w gazetach internetowych w ostatnim kwartale jest szybsze w porównaniu do poprzednich kwartałów 2007 r., ale nieco niższe niż tempo wzrostu całego rynku reklamy online.

Zwiększenie wydatków na reklamy w internecie odbywa się kosztem tradycyjnej prasy, która z miesiąca na miesiąc notuje coraz niższe przychody reklamowe. W ostatnim kwartale amerykański prasowy rynek reklamowy zmniejszył zyski o 9% do 10,1 mld USD.

Zuzanna Szybisty