System analityczny w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wdrożył system analityczny ESSAN. System stanowi narzędzie do generowania raportów dotyczących świadczeń medycznych i obsługi recept na terenie regionu.

Projekt prowadził Eurosoft, partner Sybase Polska. ESSAN zapewnia też możliwość przeglądania danych. Rozwiązanie zostało oparte o serwer analityczny Sybase IQ. System współpracuje też z dwoma innymi rozwiązaniami rozliczeniowymi autorstwa Eurosoft funkcjonującymi w dolnośląskim oddziale NFZ: systemem SORK - wspomagającym rozliczanie, monitorowanie i weryfikację świadczeń medycznych i aplikację SYMOLL - wspierającą organizację dystrybucji recept, zbieranie danych o zrealizowanych receptach refundowanych, ich analizę i publikację danych.

Źródło: Sybase

Monika Tomkiewicz