MCI Management przejmuje spółki Actebisu

Fundusz MCI sfinalizuje proces nabycia 80 proc. udziałów w ABC Data w Polsce (100 proc. właściciel spółki ABC Data na Słowacji) oraz Actebis Computer w Czechach do 13 stycznia 2008 r. Ostatecznie MCI Management zainwestuje w spółki ok. 50 mln zł kapitału własnego, lewarując transakcję na ok. 120 mln zł.

Jednocześnie Actebis Holding podpisał zmienioną umowę z funduszem MCI dotyczącą przejęcia swoich środkowoeuropejskich spółek. Po negocjacjach holding zdecydował się sprzedać 100% skandynawskich spółek firmie ARQUES, która niedawno zakończyła nabycie spółek Actebis w Niemczech, Francji, Holandii i Austrii. Tym samym Actebis umożliwił funduszowi MCI zakup udziałów jedynie wybranych podmiotów podległych Actebis Holding.

Źródło: MCI Management

Monika Tomkiewicz